Bezpieczna impreza masowa

Bezpieczna impreza masowa

0 1746

Specyfika imprez masowych wymaga, by ich organizacja i przeprowadzenie przebiegały zgodnie z określonymi, dodatkowymi przepisami, które mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa takiego eventu. Wraz ze wzrostem liczby uczestników, zagrożenia stają się coraz poważniejsze, warto zatem przyjrzeć się wymogom stojącym przed organizatorami w związku z organizacją tego typu imprez.

Sportowa impreza masowaAby dobrze zrozumieć wszystkie wytyczne, warto na początek ustalić, czym właściwie jest impreza masowa. Prawo określa ją jako imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla uczestników przekracza 500 w przypadku organizacji jej na hali sportowej lub innym budynku (margines ten wynosi 300 miejsc, gdy jest to impreza sportowa). Przykładem takiego wydarzenia mogą być koncerty odbywające się chociażby w katowickim Spodku, który może pomieścić aż 11,5 tysiąca osób. Na stadionie lub terenie niebędącym budynkiem liczba ta musi przekraczać 1000 osób. Inaczej sprawa ma się w przypadku imprez o podwyższonym ryzyku, czyli takich, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia agresji lub przemocy – wówczas minimalna liczba uczestników spada do 200 w budynkach oraz 300 poza nimi (200 w przypadku meczów).

Brakuje konkretnych wytycznych co do tego, w jakich miejscach powinno się przeprowadzać imprezy masowe. Istnieją jednak pewne wymogi, które musi spełniać taka lokalizacja. W większości są one podyktowane wymogami bezpieczeństwa i ochrony uczestników – przede wszystkim należy wziąć pod uwagę stan techniczny budynku lub utrzymanie terenu. Konieczne jest poddanie go ocenie przez odpowiedniego komendanta policji, straży pożarnej i dyrektora pogotowia ratunkowego. Uzyskana dzięki takiej inspekcji opinia zostanie następnie dodana do wniosku o pozwolenia na przeprowadzenie tego typu eventu. Równie ważny jest stan bazy sanitarnej oraz możliwość wytyczenia dróg, którymi będą poruszać się uczestnicy i służby ratunkowe, a także ścieżek ewakuacji. Konieczne jest także wyznaczenie miejsc dla pomocy medycznej. Zwrócić uwagę trzeba także na takie elementy jak hydranty, przyłącza gazu, wody i inne mogące wpływać na bezpieczeństwo uczestników. Jeśli charakter imprezy tego wymaga, warto przewidzieć, w jaki sposób rozmieszczone zostaną sektory rozdzielające widzów.

Koncert impreza masowaPodstawową kwestią przy organizacji eventu jest oczywiście uzyskanie zgody właściciela lub zarządcy obiektu, na którym ma się on odbyć. Zorganizowanie imprezy masowej wymaga również otrzymania pozwolenia od odpowiednich władz. W zależności od miejsca, będą to burmistrz, wójt lub prezydent miasta. Aby otrzymać zezwolenie, należy nie później niż 30 dni przed terminem wydarzenia złożyć wniosek zawierający dane osób odpowiedzialnych za jej organizację oraz podstawowe informacje na temat imprezy. Niezbędne jest także dołączenie odpowiednich załączników potwierdzających dochowanie formalnych wymogów stawianych przed organizatorem. Ich lista jest szczegółowo wypunktowana w ustawie.

Otrzymanie zgody jest nie tylko zielonym światłem do działania, ale także zestawem obowiązków, które zostają nałożone na organizatorów wydarzenia. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa oraz porządku podczas trwania imprezy. Wymaga się od nich, by przygotowali niezbędne zaplecze sanitarne, medyczne i przeciwpożarowe. Muszą zapewnić służbę porządkową, wyznaczyć drogi ewakuacji i dojazdu służb ratowniczych, niezbędne środki łączności oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zobowiązani są również względem uczestników do przedstawienia regulaminu eventu.

Impreza masowaNależy pamiętać o kwestii ubezpieczenia wydarzenia masowego. W przypadku, gdy impreza zostanie zaklasyfikowana jako masowa, jednak uczestnictwo w niej nie jest odpłatne, nie ma obowiązku opłacania ubezpieczenia OC. Natomiast w sytuacji, gdy uczestnicy zobligowani są do zapłacenia za bilet wstępu, wspomniane ubezpieczenie jest kwestią wymaganą.

Warto rozważyć zaangażowanie służb mundurowych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Nie ma takiego przymusu, jednak istnieje możliwość zawarcia odpowiedniego porozumienia z komendantem powiatowym lub miejskim – w przypadku zgody obu stron policjanci mogą wziąć odpłatnie udział w zabezpieczeniu wydarzenia. Koszt takiego rozwiązania ustalany jest na podstawie odpowiedniej ustawy.

Cała procedura i wymogi związane z organizacją imprezy masowej są dokładnie opisane przez zapisy prawne, które często zniechęcają potencjalnych organizatorów wydarzeń masowych. Warto w takiej sytuacji zastanowić się nad zleceniem takiego przedsięwzięcia profesjonalnej firmie, która będzie gwarancją powodzenia procesu i bezpieczeństwa podczas wydarzenia.

Podobne artykuły

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź